ryotin-yahagi
ryotin-yahagi
チーム名 かみのせかい
出身地 日本 北海道
kankan
kankan
チーム名 コレレ
出身地 日本 神奈川
KARUMA
KARUMA
チーム名 レイス
出身地 日本 千葉
TMR
TMR
チーム名 ロト
出身地 日本 大阪
nobusan3
nobusan3
チーム名 のぶさんⅢ
出身地 日本 茨城
フユニャン
フユニャン
チーム名 暗光界剣撃斬
出身地 日本 東京
シャムダ
シャムダ
チーム名 ふふくふくぬぬふ
出身地 日本 神奈川
ghhj
ghhj
チーム名 黒炎
出身地 日本 東京
marshii
marshii
チーム名 マ~シィ~
出身地 日本 和歌山
Ke-Yu
Ke-Yu
チーム名 うう
出身地 日本 大阪